Upsales Ideas

Behöver kunna se kontakter som inte går igenom ett flöde på önskat vis

Efterfrågar en funktion som gör att vi kan se vilka kontakter som inte går igenom ett flöde på önskat vis. I alla steg i ett flöde kan man se vilka kontakter som ligger var. Förutom för de kontakter som går igenom hela vägen ner till "det röda krysset". Behöver kunna se dessa för att involvera dem i ett nytt flöde. 

 

OBS. Det måste gå att välja alla kontakter och uppdatera dem samtidigt för att inte behöva lägga ner för mycket manuellt arbete. 

  • Jonathan Ragnartz
  • Feb 11 2020