Upsales Ideas

Aktivitetskolumn med dagens uppdrag

 

Att ha en kolumn t ex längst till vänster på skärmen med endast  företag som skall kontaktas av någon anledning under dagen skulle vara klart användarvänligt. Klicka på företaget och hamna i aktiviteten.

Denna kolumn behöver endast vara några centimeter bred.

  • Stefan Lindnert
  • Feb 7 2020
  • Gustav Pettersson commented
    03 Mar 14:22

    Hej Stefan, vår tanke är att aktivitetslistan fyller detta syfte. Dvs. dagens aktiviteter borde spegla de företag som ska kontaktas idag. Eller tänker du att du vill ha denna kolumn tillgänglig även när du sitter i andra delar av systemet än aktivitetslistan?