Upsales Ideas

Sökresultat i sökfunktionen

Önskar se liknande förslag i sökfältet. Tex skriver jag "Stockholm stad" ist för "Stockholmstad". Så kommer det inte upp.  Eller om namnet är A-train och jag skriver A train, så kommer det inte upp i sökfältet. Önskar att se liknande förslag på min sökning.

  • Erica Frank
  • Feb 3 2020