Upsales Ideas

Multisök i avancerat sök

I Upsales Classic fungerade det att i en och samma sökning (avancerat sök) göra multisök, dvs söka på flera artikelnummer, kundnummer eller liknande där inmatade värden var semikolonseparerade. Önskar ha "tillbaka" denna funktion.

  • Fredrik Paulsson
  • May 24 2018