Upsales Ideas

Möjlighet att hämta upp tidigare utskick via "skicka mejl"

Att skicka ett e-brev (massutskick) på nytt till en mottagare som av misstag slängt det kräver en större insats i Upsales idag. Varför inte utveckla funktionen "Skicka mejl" i Upsales så att man inte bara kan hämta upp publika mallar, utan även hämta upp "tidigare utskick". Detta hade underlättat vårt arbete jättemycket då kunder kanske har slängt ett viktigt mejl inför en kommande kurs eller liknande.

  • Fredrik Paulsson
  • Apr 12 2018