Upsales Ideas

Möjlighet att beskriva "uppdrag" för mottagare av e-brev som skickas på test

Vi använder test-funktionen för e-brev i ett korrekturhänseende (exempelvis med hänsyn till språk eftersom vi finns i fyra länder, men också med hänsyn till innehåll). Önskar därför att att test-funktionen för e-brev utvecklas så att vi kan skriva en anpassad "fristående" text som beskriver vad vi vill ska korrekturläsas eller på annat sätt valideras internt.

  • Fredrik Paulsson
  • Apr 12 2018