Upsales Ideas

Sökresultat presenterat i kartvy

Önskar funktion för att få sökresultat presenterade i en kartvy. Jag tänker mig att när en säljare får in ett kundbesök på en viss ort eller i en viss stadsdel etc så ska man via sökfunktionen i Upsales kunna se vilka andra upplagda företagskort i Upsales som finns inom gjort sökkriterium, typ samma ort eller stadsdel (gärna specificerade efter exempelvis befintlig och potentiell kund). Då för att enklare planera och kanske få till fler bokade kundbesök eller spontanbesök. På samma sätt skulle en säljare lättare kunna planera en mer långväga resa genom att se vilka "besöksobjekt" som finns längs med resvägen eller i närområdet. 

  • Fredrik Paulsson
  • Apr 12 2018