Upsales Ideas

Aktiv filtrering i Avancerat sök

Önskemål: Att sökfunktionen i Avancerat sök filtrerar ner valen vartefter man sätter upp kriterier i alla fält. Te.x när jag valt företag som har en försäljning på en viss produkt så minskar ex valen på antal besöktsorter, antal anställda, geografi etc till att bara föreslå de som faktiskt har de ovan kriterierna. I dagsläget får jag ju fortfarande välja bland ALLA i ALLA fält vilket gör det hela lite svåröverskådligt och man hamnar ofta på "0" innan man lyckas hitta rätt.
 
Jag skulle alltså önska att valmöjligheterna minskar beroende på de kriterier jag sätter istället för att alltid utgå från hela databasen. t.ex. som med antalet anställda.. jag får idag fortfarande lov att välja bland alla möjliga val istället för att den förstår att den endast ska visa de val som också uppfyller de tidigare kriteriet. 
  • Johanna Matsdotter
  • Apr 6 2018