Upsales Ideas

Inte tvingad koppling av ny aktivitet till öppen/befintlig affärsmöjlighet

Vore bra om det går att lägga in en ny aktivitet på kund som inte kopplas till affärsmöjlighet som finns öppen. Bra om det finns en "rullista" där det går att välja affärsmöjlighet eller tom rad.

Montico Tranås Camilla Svanborg

  • Camilla Svanborg
  • Apr 5 2018
  • Fredrik Paulsson commented
    April 9, 2018 11:15

    Hej Camilla. Jag bifaller ditt förslag till utveckling :-) Jag har dessutom själv poängterat detta för Upsales i det förslag som jag gav dem för typ en månad sedan: l WEB-I-246: "Inte tvingande koppling mellan en skapad aktivitet och en öppen affärsmöjlighet"...