Upsales Ideas

Möjlighet att flytta rader i en affärsmöjlighet/offert

Jag eftersöker möjligheten att kunna arrangera om ordningen på skapade offertrader under en registrerad affärsmöjlighet, dvs flytta dessa uppåt eller nedåt i formuläret. Detta för att de i efterföljande skede hamnar i den ordning man själv önskar vid skapandet av en offert. 

  • Gustav Ängermark
  • Apr 4 2018