Upsales Ideas

Marketing automation kombinationer

Hej, önskar en funktion där det går att sätta upp automations som bygger på kombinationer av besök på olika sidor på vår hemsida.

T.ex. så har vi idag satt att besök på sida X, Y och Z ger 1 poäng vardera. Men jag skulle vilja att det går att sätta upp att om en besökare har besökt sida X OCH Z ihop så ger det 5 poäng, och om han sedan även har besökt sida Y så ger det t.ex. 15 poäng?

Dvs att kombinationen av olika sidor är värd mer poäng än besök på enskilda sidor. Detta är något som finns i andra MA-system.

  • Egain Marketing
  • Mar 15 2018