Upsales Ideas

Formulärsvar följer inte med när konvertering tilldelas säljare och uppföljningsaktivitet skapas

Vid tilldelning av konverteringar till säljare i Upsales följer inte de svar som "intressenten" fyllt i genom formulärsvaret med in i den aktivitet som skapas. Eftersom säljare inte ser vad intressenten skrivit blir hela bearbetningen av ledtråden mycket svårare. Känns nästan som en bugg att denna funktion inte finns, men som jag förstått på supporten har funktionen aldrig funnit och därmed är det en "requested feature". Känns naturligt för mig. Hoppas på snar implementering :-)

  • Fredrik Paulsson
  • Mar 13 2018