Upsales Ideas

Inte tvingande koppling mellan en skapad aktivitet och en öppen affärsmöjlighet

Jag har förstått att ni har byggt/skapat Upsales med en regel som innebär att alla aktiviteter som skapas mot ett företag som har en öppen affärsmöjlighet per automatik kopplat till just denna affärsmöjlighet. Jag vill att denna regel bryts! :-O

Förstår värdet av att koppla aktiviteter till en öppen affärsmöjlighet, men det kan inte ske med tvingande automatik (går inte ens att välja bort kopplingen till den öppna affärsmöjligheten).

Tror mig eventuellt förstå ert syfte där det kanske finns en fördel av att alla aktiviteter mot ett företag som har en öppen affärsmöjlighet ska vara riktade mot just den öppna affärsmöjligheten för att få denna i mål. Tyvärr är dock detta enligt mig en teoretisk modell. I verkligheten menar jag att man som enskild säljare och framförallt som en hel organisation kan ha fler parallella processen pågående.

Önskar därmed att kopplingen mellan en skapad aktivitet och en affärsmöjlighet görs manuell.

  • Fredrik Paulsson
  • Mar 1 2018