Upsales Ideas

Möjlighet att lägga till max antal svar i formulär

Det vore önskvärt att i formulären kunna ange hur många konverteringar som ska kunna ske, har man ett formulär som används som exempelvis anmälan till en utbildning med enbart 10 platser så får vi i nuläget sitta och bevaka formulären så att inte för många anmäler sig till ett tillfälle. 

  • Isabel Rixon
  • Feb 26 2018
  • Planned