Upsales Ideas

Se Företag på Kampanjer

När man är inne på kampanjer och aktiviteter på kampanjen, så kan man inte se företaget som kontaktpersonen jobbar på. Och man verkar inte kunna ändra kolumnerna som visas. Det vore önskvärt att se Företag i denna vy!

  • Jessica Christoffersson(BN)
  • Feb 26 2018
  • Likely to implement