Upsales Ideas

Upsales-ID med vid kundnamnet när man slår ihop företag

Saknar att se Upsales-ID på den kunden man vill slå ihop till ett annat kundkort. Har man flera som heter samma är det ju så man kan urskilja dem. 

  • Jessica Norén
  • Feb 16 2018
  • Likely to implement