Upsales Ideas

Funktion på företagsnivå för aktiv vs arkiverad

Önskar funktion på företagsnivå för aktiv vs arkiverad, typ på samma sätt som finns på personnivå. På personnivå är kryssrutan för "aktiv" per default ikryssad vilket är helt rätt och kryssas sedan ur om personer slutar på företaget osv... Men även företag avslutas över tid och för att undvika att säljare lägger någon som helst tid på företag som inte längre existerar önskar denna utveckling av Upsales... 

  • Fredrik Paulsson
  • Feb 16 2018