Upsales Ideas

$ inom koncernen i företagsregisterfliken

Önskar att kolumn "Historik" i fliken "Företagsregister" även inkluderar spending/offerter inom koncernen (likt ett fetstilt $). På så vis ser alla säljare att koncernen redan är kund, men kanske inte just det bolaget/kundkortet man kollar på. Man blir också mer insatt/påläst när man pratar med kund och man kan undvika kundkrockar (om man har koncernuppdelningar). 

  • Jessica Norén
  • Feb 14 2018
  • Likely to implement