Upsales Ideas

Net promotor score

Ser att ni på Upsales själva använder Promoter.io för NPS-undersökningar (och kanske även andra djupare kundundersökningar). Skulle vara fint med en integration av detta eller andra liknande programvaror till Upsales - alternativt att ni utvecklar ett eget enkätverktyg... Allt för att genomföra kundundersökningar via e-postdatabaser som ligger i Upsales och samtidigt få utvärderingarna sparade på respektive kund etcetera...

  • Fredrik Paulsson
  • Feb 12 2018
  • Shipped