Upsales Ideas

Påminna om e-sign som väntar på signering

Scrive har via sin sida för e-signatur en funktion för att skicka ett påminnande mejl (skicka begäran om e-sign på nytt). Denna funktion efterfrågas för införande via Upsales gränssnitt...

  • Fredrik Paulsson
  • Feb 9 2018