Upsales Ideas

Notis när mottagare öppnat, läst email eller öppnat bifogade document - liknande Getaccept

Vi skulle önska en pop/notis varje gång en kund öppnar våran offert precis som i get accept.
Vi skulle även vilja se hur länge dokumentet har varit öppet, när det är genom läst och om bilagor är öppnade etc.

  • Matias Egonzo
  • Feb 8 2018