Upsales Ideas

Skapa upp taggar för faktureringsadress i ex. mailmall och formulär

Tyvärr så finns det inga taggar för faktureringsadresser vid skapande av en mailmall. VI skulle behöva det både i formulär och i Mailmall.

  • Malin Sundberg
  • Feb 5 2018