Upsales Ideas

Filtrering av Hard Bounce

En filtrering eller sortering som kan skilja ut Soft Bounce från Hard Bounce i syfte att rensa eller avaktivera felaktiga mailadresser vid massutskick. I fliken ”Mailet studsade” ligger de idag blandade och verkar inte gå att sortera/filtrera.

  • Karl Fernström
  • Jan 30 2018
  • Fredrik Paulsson commented
    18 Oct 09:52

    Jag stödjer ovanstående förslag till utveckling. Jag skulle även önska att en filtrering tillkom på "invalid email", "same email" och "inactive contacts" så att även dessa kategorier kan adresseras i syfte om att rensa felaktiga e-postadresser etc.