Upsales Ideas

Filtrering av Hard Bounce

En filtrering eller sortering som kan skilja ut Soft Bounce från Hard Bounce i syfte att rensa eller avaktivera felaktiga mailadresser vid massutskick. I fliken ”Mailet studsade” ligger de idag blandade och verkar inte gå att sortera/filtrera.

  • Karl Fernström
  • Jan 30 2018