Upsales Ideas

Påminnelser på e-sign (scrive)

Vi saknar att kunna skicka påminnelser på e-sign (scrive) i Upsales. Detta gick i Classic. Ligger det i någon plan? Om, när kan vi väntas ha de live?

  • Jessica Norén
  • Jan 30 2018