Upsales Ideas

Välja bort företag i en retargetingkampanj

I en annonskampanj uppsatt för retargeting så skulle jag vilja ha möjlighet att i listan över företag som det visats annonser för kunna klicka på ett företag och välja "Visa inte annonser i fortsättningen". På så sätt kan jag ta bort företag som inte är intressanta och slippa att de drar annonser i onödan. 

Jag förstår att jag kan kombinera retargeting med en accountlista och på så sätt bara få träff hos min målgrupp men ganska många företag i målgruppen går inte att identifiera så jag skulle hellre välja bort de som jag inte vill visa annonser för. 

  • Niklas Jardeby
  • Jan 24 2018