Upsales Ideas

Lägg in ett fält för namn för att kunna sätta ett "internt" namn på respektive massutskick.

Det är jätteviktigt att kunna namnge massutskicken med ett eget specifikt "internt" namn som inte den man skickar till ser. Idag plockar den bara ämnesraden och det blir själva namnet på utskicket vilket blir knepigt när man ska hitta mail/utskick som heter samma sak men kanske skickats med modifierat innehåll till olika målgrupper.

  • Franca Kellermann
  • Jan 9 2018
  • Shipped