Upsales Ideas

Make the popup windows moveble

Often when I open a popup window, could be for exampel " Activities" I would like to be able to move that window if some information is hide behind that window.

 • Malin M
 • Jan 9 2018
 • Will not implement
 • Admin
  Joel Feist commented
  15 Jan 09:26

  Hi Malin,

  What do you miss in the activity view that requires to close the modal?

 • Malin M commented
  16 Jan 16:21

  Eftersom alla era pop-up fönster är fasta och inte rörliga kan det ställa till ett bekymmer ibland.

  Exempel:
  Jag öppnar en ny aktivitet och ska skriva vad som hänt på senaste mötet. Där jag behöver räkna upp 3 kontaktpersoner och behöver dubbelkolla på kundkortet (kontaktpersonslistan) som jag har bakom det öppna fönstret…… Då går det inte.

  Därför skulle möjligheten att kunna flytta ett pop-upp fönster.

  Med vänlig hälsning

  Malin M Waldestål