Upsales Ideas

Vid stängning av aktivitet

När man stänger en aktivitet får den stängda aktiviteten " Malin har genomfört ett telefonsamtal med Bo Börjesson" Men ofta när jag stängt en aktivitet stämmer inte texten "har genomfört" ibland kan det ju var så att personen inte svarat men jag vill inte ta bort aktiviteten ändå pga historiken. Detta är väldigt frustrerande. 

  • Malin M
  • Jan 8 2018
  • Gabriella Arroyo commented
    13 Jun 09:57

    varför lägger du inte bara fram den i tiden? Vi raderar aldrig aktiviteter utan skjuter fram de som vi vill nå längre fram och stänger endast de som inte är intresserade. en tanke