Upsales Ideas

Reminder / Kalender / Nästa aktivitet på tur planerad för en Specifik tidpunkt

Med förutsättning att man har lagt in en en specifik tid punkt att man ringa en person/företag. Enligt följande:

 

Beskrivning: Tex. Följ upp

När: xx/xx/xx   kl 10:00 

Aktivitetstyp: Telefonsamtal 

 

Att en Aktivitet kommer nästa på tur när man har passerat det datumet och tiden som man har planerat att göra aktivitet. Det vill säga att om jag sitter i blixt vyn och arbetar och jag har bokat in en Aktivitet kl 10:00 så lägger den sig nästa på tur när kl är 10:00 så vissas denna aktivitet som nästa aktivitet oavsett vyn, Aktivitet, eller vad man sysslar med vid tillfället - samtidigt som om man inte sitter i blixt vyn så får man en pop up notis som säger att visar att man har en inbokad aktivitet kl 10:00.

  • Matias Egonzo
  • Jan 8 2018
  • Likely to implement
  • Matias Egonzo commented
    20 Nov 09:30

    And what about this one almost a year now - and so far no progress?