Upsales Ideas

förbättringsförslag till försäljningsfliken på kundkortet

1. I de gröna staplarna skulle jag vilja ha en exakt siffra på försäljningen år för år när man ställer sig med muspekaren på alternativt att det står direkt i på den gröna stapeln.

2. Parantessiffran (se bifogad bild) (ex 399 417 SEK för 2018) summerar inte den totala försäljningen år för år utan enbart den försäljningen som dyker upp på sidan. Siffran är överflödig och förvillande och bör plockas bort helt

 

Bifogar bild

  • Jari Asplund
  • Jan 8 2018
  • Likely to implement