Upsales Ideas

Klickbar länk för att se vilka kontakter som befinner sig på olika steg i ett flöde (Segment)

Idag ser man i flödet hur många kontakter som passerat genom de olika stegen, men jag kan inte se vilka kontakter som är på de olika stegen någonstans. 

Ett önskemål är att kunna klicka på siffran som visar hur många kontakter som är på de olika stegen, och få upp en lista eller liknande på vilka kontakter det är. 

  • Emelie Hallberg
  • Dec 13 2017
  • Likely to implement